De organisatie

De Zuidenveldtentoonstelling is een co-productie van de Tentoonstellingsvereninging Het Zuidenveld en de Plaatselijke Commissie in Dalen. De Tentoonstellingsvereniging organiseert de rundveekeuring, paardenkeuring, ponykeuring, ponnyconcoursen, paardenconcoursen en nationaal concours hippique. De vereniging werkt nauw samen met andere instanties zoals bijvoorbeeld de KWPN en de KNHS. deze vereniging is elk jaar in een andere kern actief met de organisatie. Het plaatselijke comité draagt zorg voor de plaatselijke activiteiten zoals de optocht met praalwagens, de erebogen in het dorp, de straatversieringen, de tuinverlichtingen, de lichtroute, de feestavonden in de tent en tal van andere activiteiten in het dorp.

Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld

Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld bestaat sinds 1920 en heeft nu circa 750 leden en een bestuur van 8 leden die afkomstig zijn uit alle windstreken van het Zuidenveld. Bijna alle acht kernen, voormalige gemeenten van het dingspel Zuidenveld zijn hierin vertegenwoordigd. Elke derde donderdag van de maand komen zij bijeen in een locatie in de kern waar het komende Zuidenveld wordt gevierd. De vergaderfrequentie neemt toe naarmate het Zuidenveld vordert…..

De volgorde is:

  • Dalen (2018)
  • Zweeloo (2019)
  • Schoonebeek (2020)
  • Coevorden (2021)
  • Emmen (2022)
  • Oosterhesselen (2023)
  • Odoorn (2024)
  • Sleen (2025)

De Zuidenveldcompetitie

Tot en met 2014 werd tussen de 8 deelnemende kernen in de achtkampcompetitie gestreden om de felbegeerde achtkampbokaal. Dat werd ook wel de bindende factor van het Zuidenveld genoemd. Deze competitie had een grote toegevoegde waarde en zorgde ervoor dat mensen uit de verschillende kernen elkaar leerden kennen en wisten te vinden. Hiermee werden tevens alle Zuidenveldkernen betrokken bij het Zuidenveld in de kern waar het dat betreffende jaar plaats vond. Het was een competitie die bestond uit vele onderdelen.

In 2015 verdween de achtkampcompetitie. De beëindiging van deze competitie in 2015, waarvan de oorzaak verschillende redenen had, wordt alom gezien als een groot gemis op het Zuidenveld. In Sleen is een dergelijke competitie weer op poten gezet onder de naam Zuidenveldcompetitie. Er zijn nieuwe onderdelen bedacht, er is een nieuw reglement geschreven en er is een nieuwe Zuidenveldbokaal.

De Burgemeestersprijs

In 1994 is deze prijs in het leven geroepen en aangeboden door de 8 burgemeesters van de voormalige gemeenten. De prijs is destijds door de burgemeester uit eigen zak betaald. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Concours Hippique aan de rijder/rijdster die de beste stijl van rijden heeft en de beste manier van omgang met het paard. De prijs bestaat uit een zilveren hoed. Dit is een wisselprijs, waar de naam van de winnaar in wordt gegraveerd. Er wordt een beker overhandigd die de winnaar mag houden.