Het bestuur van Zuidenveld TTV

Bestuur TTV

Van links naar rechts:
Grietje Naber (voorzitter), Jan Hendrik Meppelink, Roel Klasen, Harrie Lubbers, Albert Wilting (penningmeester), Ina Albring (secretaris), Annette van der Zwan
Hugo Kuiper ontbreekt op de foto.