Bogen, straat- en wagenversiering

Het thema van Zuidenveld 2018 is: Dalen in z’n element!

Vertrouwenspersoon

Om te voorkomen dat er dubbelingen ontstaan bij de boog- straat- en wagenversiering kunt u een gedetailleerde omschrijving indienen bij Knels Laméris, via kelameris@gmail.com. Dit is verplicht om uiteindelijk mee te kunnen doen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Richtlijnen

Wagens

  • De breedte van de wagen – maximaal 3 meter
  • De lengte van de wagen zelf (excl. dissel etc.) – maximaal 6 meter.
  • De hoogte van de wagen (i.v.m. de bogen) – maximaal 4 meter

Bogen

De hoogte van de boog is minimaal 4,20 meter en maximaal 4,50 meter uit de kruin van de weg. De boog mag niet in een bocht geplaatst worden. De bogen moeten dus in rechtstand geplaatst worden en moeten minimaal 0,50 meter uit de kant van de wegverharding blijven.

Over de plaats van de boog kunt u nader overleg plegen met de voorzitter van de Commissie Optocht en Versiering. Het is nog niet bekend wie deze taak gaat invullen. Wanneer u nu al vragen heeft, kunt u deze sturen naar info@zuidenveld.com. U dient later nog een situatietekening van de plaats van de boog met een schets in te leveren bij de gemeente Coevorden. Dit i.v.m. kabels, leidingen e.d. Het e-mail adres is info@coevorden.nl.

Straatversiering

Voor de straatversiering moet er rekening worden gehouden met de aanwezige kabels en leidingen. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij het Kadaster.

  • Startgelden: Zodra de hoogte van de startgelden bekend is, vermelden we dat op deze website.
  • Verzekering: De Plaatselijke Commissie Zuidenveld zal voor een bepaalde periode een gezamenlijke verzekering afsluiten. Zodra hierover meer bekend is, plaatsen we daarover informatie op deze website en informeren wij de buurtverenigingen hierover.